G. Niessen  .

Tel  06-39 79 6116  .

mail @ energybird .org  .

TOPtech Energy, Delft, NL  .

 

 

 Aan

 Nationaal Coördinator

 Terrorisme bestrijding

 Dhr. Akerboom

 AIVD  in  Zoetermeer

See letter below  .

 

 

 

next

Tekstvak: The world according to Fokkema
 Innovation, death from starvation, WW3
Tekstvak:

  Page 1

Questions

 Orga’s

Page 5 , actual

Page 4 , Books

Page 6 , Conclusion

Ovaal: Ovaal:

End of the life cycle

Begin of the life cycle

>>

<<

 

G. Niessen,  Tel. 06-39 79 6116,  TOPtech Energy, Delft

 

 

Aan

Nationaal Coördinator

Terrorisme bestrijding

AIVD  in  Zoetermeer

 

 

Geachte heer Akerboom,

 

In 2004 had ik het genoegen, de Nationale Recherche te kunnen helpen, de weg van een terrorist te traceren. Ik woon in Delft en had daar “de spil van de Hofstadgroep” gezien. Voor 3 minuten stond ik met hem in een lift. Zijn dieptreurig gelaat stond in mijn geheugen. 3 weken later stond een groot foto van hem in de krant. Toen heb ik de politie gebeld, en die heeft de Nationale Recherche ingeschakeld. Ik werd uitgenodigd voor een gesprek. Nauwkeurig had ik twee agenten van de Nationale Recherche alle details van de korte ontmoeting te vertellen. “Bedankt!” zeiden ze aan het einde van het gesprek, “u hebt ons geholpen, de weg van die terrorist een stuk te traceren. Bedankt voor uw oplettendheid !”

 

Eind 2009, 5 jaar later, kon ik een gesprek van twee terroristen beluisteren, waar ze

 de komst van een groot terreuraanslag

aankondigden, met veel slachtoffers. Het bijzonder is, dat een videocamera meeliep, die uitspraken dus op een schijf gedocumenteerd werden. Toch het stuk met de verraderlijke uitspraken is verdwenen, uitgeknipt. Misschien kunt u actie ondernemen, om de originele video in handen te krijgen. Ik kan u aangeven, waar u zinvol kunt zoeken.

 

De terroristen hebben hoge functies hier in het systeem. Ze spelen een dubbelspel. Als ik deze personen – geen buitenlanders – terroristen noem, dan is dat misschien gewaagd. Ik ben mij daarvan bewust. Toch als men de definitie van een terrorist ten gronde legt “terrorist = een persoon, die door een aanslag onschuldige burgers wil doden, om zijn doelen te bereiken”, dan zijn ze wel terroristen. U kunt daarvan uitgaan, dat ik drie keer nadenk, tevoren aangifte tegen machtpersonen te doen, en dat ik deze stap niet zonder dekking door derden doe.

 

De onwaarschijnlijkheid van de genoemde constellatie met maar gezonde geïnvolveerde personen kan worden gerelativeerd, als men daarmee rekening houdt, dat deze personen een verborgen geestelijke aandoening kunnen hebben. Met een paar connecties in de hersenen, die fout zijn doorverbonden, is alles mogelijk. (Inderdaad, de locatie van de [bekende] foute doorverbindingen kunnen wetenschappers behoorlijk precies aangeven)

 

Ik heb een verhaal over het gebeuren geschreven en het in grotere samenhangen geplaatst, die ik sinds jaren observeer. Daarbij gaat het onder meer daarom vast te stellen, hoe de machtcircus functioneert,

hoe het kan, dat alle politici hard roepen “Wij hebben meer clean energy nodig!”

en gelijktijdig technieken met een groot potentiaal voor clean energy hard worden gesmoord (niet alleen de nieuwe techniek van ons),

gecoördineerd in vele delen van het machtsysteem:

de massamedia, die weigeren te berichten,

de ministeries, die weigeren ter kennis te nemen (bijv. Maria van der Hoeven, EZ, extreme voorvallen daar),

SenterNovem, dat weigert, een cent support te geven,

Tweede-Kamer-leden, die onze film hebben gezien, waarvan de meeste niets doen, alleen weinige, die dan monddood worden gemaakt door krachten achter de schermen    (voorbeeld: een afgevaardigde stond op in het plenum van de Tweede Kamer [was te zien op TV] en zei: “Minister, weet u, dat ook Alternatieve Wind-Techniek bestaat, de EnergyBird-Techniek”? en de minister ging door met praten alsof hij niets had gehoord - hij weigerde ter kennis te nemen),

dan grote bedrijven zoals Shell (Big Oil) als onderdelen van het machtsysteem, die worgtechnieken toepassen, om hard te smoren, die sabotage aankondigen en dreigingen uitspreken,

dan banken, die risicogeld hebben voor veel onbelangrijke dingen, maar nooit voor clean energy techniek met potentiaal

en last not least de regering, van wie het hoofd, Balkenende, de Ministerpresident, in een brief aan ons expressies verbis verklaart, geen antwoord te willen geven op onze vragen mbt clean-energy-smooractiviteiten van zijn regering.

 

Hoe functioneert de machtcircus?  Wie coördineert de onderdelen? Smoren kan alleen, als alle belangrijke delen van de machtcircus hetzelfde doen:  ook smoren.

 

Wij doen nu een poging, om het strafrecht in te zetten, om het machtsysteem open te breken, waarin insidergroepen vele en grote misdrijven plegen.

Ons aanval op deze groepen en toegespitst op twee sleutelfiguren van deze groepen heeft de vorm van een aangifte bij de politie. Die aangifte werd ingediend in dec. 2009.

 

De strafrechtinstanties zijn ook onderdelen van het machtsysteem. “Hoe ver zijn ook zij geïnfiltreerd door de smorende krachten?” is natuurlijk te vragen. Toch hebben ze heel duidelijk (expressies verbis) de opdracht van de maatschappij, misdrijven en ook milieumisdrijven te vervolgen, te straffen en zo in te dammen. Daarop spelen wij nu in. En in die context spreken wij u aan. U hebt een duidelijke opdracht van de maatschappij, de maatschappij te beschermen tegen alle soorten terroristen. En als u informatie krijgt, onderbouwd met namen van personen, met plaatsen en tijden van gebeurtenissen en door een video, dat een aanslag is gepland op de geoliede voedselketens, om miljoenen mensen te laten verhongeren, dan heeft u in te grijpen. Dan is klein praten en niets doen geen optie.

 

Onze politiekgroep heeft besloten, mijn verhaal op internet te zetten. Daarom kan ik hier verwijzen op:  www.perhaps.important.kiddds.org

 

Graag hoor ik van u, welke verdere informatie u van mij nog nodig hebt en wat u gaat doen.   Wij willen graag samen met u besluiten, of wij ook deze brief aan u open op Internet zetten, of niet.   Delft, 6. 1. 2010.

 

Met vriendelijke groet

 

Gunther Niessen

and the Kiddds Network

Kiddds Network , Parents and Grandparents for the Kids of the World

DE   GB   NL